Монтаж

Video editing


Відео монтаж - це процес, в ході якого монтажер вивчає відзнятий матеріал цілком, виявляючи вдалі кадри, що несуть найбільшу смислову цінність.
Зазначає найкращі ракурси і становить план майбутнього відео.

Корекція кольору

Color correction


Корекція кольору цє процедура обробки вже відзнятих і змонтованих відеоматеріалів для отримання найкращої якості зображення.
Метою корекції є виправлення спотвореної передачі кольору, поліпшення загального сприйняття картинки і надання зображенню необхідного виду шляхом, наприклад, накладення фільтрів.

Motion design, 2-D aнімація

Motion design, 2-D animation


Motion design - це техніка виготовлення відеороликів, з основою на графіку в русі. Може бути як повністю самостійним продуктом, так і доповнити відео, об'єднаному фрагментами motion design.  

Застосування: рекламні ролики; музичні кліпи; титры для фільмів; створення заставки твору (intro); оформлення телевізійних програм і т. д.

Professional editing / Монтаж відео

Ми надаємо послуги монтажу відео наступного типу: рекламних, корпоративних, документальних і репортажних зйомок. Наші фахівці розбираються в специфіці жанрів. Реклама стане захоплюючою, відео зворушливим, а кліп драйвовим і яскравим.

We provide video editing services of the following type: advertising, corporate, documentary and reportage surveys. Our experts understand the specifics of the genres. Advertising will be exciting, the video is touching, and the clip is vibrant.

Мінімальна ціна на монтаж становить - 3000 грн. до 1 хв.
The minimum installation price is 150 $ up to 1 min.

Вартість корекції кольору залежить від чинників / The cost of color correction depends on the factors

- Тривалість відео.
- Вид корекції кольору (технічна і художня).
Технічна корекція є обов'язковим етапом постпродакшену вона вирівнює загальну картинку за світовими стандартами.
Художня потрібна для певних цілей, наприклад, зробити відео більш кінематографічним.

Терміни роботи : від 2 діб в залежності від завдання.
Етапи :
1. Спочатку ми переглядаємо матеріал на предмет проблемних кадрів. Якщо вони є, ми повернемо цим фрагментами природні кольори, щоб вони відповідали решті матеріалу. Усунувши допущені при зйомці помилки, ми підготуємо відео до основного етапу виробництва.
2. На наступному етапі ми поміняємо настрій картинки, кардинально змінивши кольори, яскравість і контрастність зображення.

Корекція кольору може значно поліпшити якість кінцевого зображення. Зокрема, за допомогою корекції можна виправити недоліки, викликані використанням неякісної апаратури.  В кінцевому підсумку корекція кольору розкриває потенціал відео продукту, роблячи його набагато більш приємним для сприйняття.

Вартість :
Технічна корекція - від 1500 грн./хв. 
Художня корекція - від 1000 грн./кадр (один фрагмент відео)

- Video duration.
- Type of correction of color (technical and artistic).
Technical correction is a mandatory stage of post-production, it aligns the overall picture according to world standards.
Artistic is needed for certain purposes, for example, to make the video more cinematic.

Terms of work: from 2 days depending on the task.
Stages:
1. First, we review the material for the problem staff. If they are, we will return these fragments with natural colors to match the rest of the material. By removing mistakes made during shooting, we will prepare the video for the main stage of production.
2. At the next stage, we will change the mood of the picture, radically changing the colors, brightness and contrast of the image.

Color correction can greatly improve the quality of the final image. In particular, with the help of correction you can fix the shortcomings caused by the use of poor-quality equipment. Ultimately, the color correction reveals the potential of the product video, making it much more enjoyable for perception.

Cost:
Technical correction - from 50 $ / min.
Artistic correction - from  30 $ / frame (one fragment of the video)

Motion design - ціна порівнянна з якістю.

Вартість бродкаст анімації : тексту, логотипу, персонажу - від 500 грн. / сек. , в залежності від складності.
Бродкаст анімація промо ролика в 5 секунд Вам коштуватиме - 2500 грн. (оплата по безготівковому рахунку з податками)

Яскравий фотоколаж з матеріалів замовника до 60 секунд (титри, музика, переходи) - 5000 грн.
Приймаемо матеріали у форматі (.jpg, .psd, .tif, .eps) 

Cost of the animation brodkast: text, logo, character - from 25 $ / sec , depending on the complexity.
Brodkast animation of a promotional video in 5 seconds will cost you - 100 $. (payment by cashless account with taxes)

Bright photocoloristics from customer's materials up to 60 seconds (titles, music, transitions) - 200 $
We accept materials in the format (.jpg, .psd, .tif, .eps)

Ми створюємо проекти різних рівнів складності! 

Розробка дизайну плакату починається з ідеї, в якій основну роль відводять візуальному образу. Він повинен привертати увагу потенційних покупців. Дуже важливо, щоб плакат звертав на себе увагу всіх потенційних споживачів, незалежно від того, чи шукають вони в даний момент інформацію про цей продукт або евент. Така увага може привернути незвичайне, оригінальне зображення створене нашими дизайнерами.

Вартість розробки плакату - від 1500 грн. А3, в залежності від складності. Адаптація для Facebook та Instagram.

Вартість розробки Логотипу  - від 1500 грн.  в залежності від складності.
Вартість детальної анімації (Логотипу або Елементів плакату) - від 500 грн. / сек., в залежності від складності.

Анімація стандартного Логотипу для  промо ролика, з матеріалів замовника в 5 секунд Вам коштуватиме - від 2500 грн., в залежності від складності. 

Специфіка створення інфографіки полягає в тому, що одне зображення несе в собі набагато більший обсяг інформації, який сприймається значно простіше і легше. Звичайно ж, візуалізація не виключає наявність тексту, але його використання мінімально. Текстова інформація необхідна для того, щоб аудиторія правильно сприйняла логічні блоки і зробила потрібні висновки.

Приймаемо матеріали у форматі ( .psd, .tif, .eps) 

The specificity of infographic creation is that one image carries a much larger amount of information that is perceived much easier and easier. Of course, visualization does not rule out the presence of text, but its use is minimal. Text information is required in order for the audience to correctly take logical blocks and make the necessary conclusions. 

The cost of developing infographics (graphic design) - from 50 $. A4, depending on complexity.
The cost of animation - from 25 $ / sec , depending on the complexity.
The animation of a standard promotional video in 5 seconds will cost you - 100 $

We accept materials in the format (.psd, .tif, .eps)

Конвертація різноманітного відео в форматі призначеному для показу в кінотеатрах / Convert a variety of videos to the cinema DPC format

DCP - Digital Cinema Package або цифровий кіно пакет, розроблений консорціумом провідних світових кіностудій DCI (Digital Cinema Initiatives) спеціально для кінотеатрів.
Конвертація в формат  DCP : 2K : FLAT/SCOPE
- Відео з роздільною здатністю 1998 × 1080 / 2048 × 858, 24 кадра / сек
- Звук - 16 або 24 біта, 48000 - некомпресований

Цiни:
Від 30 сек. до 1 хв. - 1 500 грн. / Від 1 хв. до 5 хв. - 2 500 грн. / Від 5 хв. до 10 хв. - 4 000 грн.
Короткометражний фільм до 20 хв. - 7 000 грн. / Повнометражний фільм - від 10 000 грн.


DCP - Digital Cinema Package or Digital Cinema Suite, developed by DCi (Digital Cinema Initiatives), a consortium of leading world cinematographers specifically for cinemas.
Convert to DCP format: 2K: FLAT / SCOPE
- Videos with a resolution of 1998 × 1080/2048 × 858, 24 frames per second
- Sound - 16 or 24 bits, 48000 - uncompressed

Prices:
From 30 seconds up to 1 minute - 50$ /  2 min. up to 5 min - 100$ / 5 min. up to 10 min - 200 $
Short film up to 20 minutes - 400$. / Full-length film - from 500 UAH.

LANDING PAGE

Ви отримаєте систему, яка надійно буде залучати нових замовників в Ваш бізнес з мережі інтернет.
Адаптивний сайт : Кросбраузерність : Фотогалерея : Контактна інформація + карта проїзду : SEO оптимізація : Форма зворотного зв'язку : Мультимедіа опції : Хостинг: 12 міс.

Ціна створення LANDING PAGE від 5 000 грн./сторінка на 10 блоків, мультимедійна та кросплатформена адаптація.

You will receive a system that will reliably attract new customers to your business from the Internet.
Adaptive website: Cross-browser: Photogallery: Contact information + Travel map : SEO optimization: Feedback form : Multimedia options : Hosting : 12 months.

Price creation LANDING PAGE from 200$ / page for 10 blocks.

Плакат : Логотип

Posters : Infographics


Плакат може носити інформаційний, рекламний або агітаційний характер. Рекламний плакат, як правило, спонукає споживача до конкретних дій. Основною складовою плаката є дизайн.

Інфографіка - це візуалізація даних. Складне мистецтво передавати сухі цифри і статистичну інформацію за допомогою графічних образів. Подача матеріалів за допомогою інфографіки застосовується для плакатів, банерів або рекламних роликів.

Конвертація в формат DCP

Convert to DCP format


Конвертація різноманітного відео та реклами в форматі призначеному для показу в кінотеатрах.

Іміджеві Web сторінки проектів

Web Projects Page / Landing page


Розроблені нами Web сторінки мають ексклюзивний і ефектний дизайн, здатний викликати позитив навіть у самого похмурого замовника. Це сприяє збільшенню конверсії сайту та поліпшенню брендингу вашої компанії.
Ваша Web сторінка гармонійно відобразиться на всіх використовуваних інтернет-браузерах і мобільних пристроях незалежно від розміру екрану, що поліпшить поведінкові фактори і відсоток конверсії.

Motion design - ціна порівнянна з якістю.

Застосування : рекламні ролики, музичні кліпи, титры для фільмів, створення заставки твору, оформлення телевізійних програм і т. д.

Корпоративне кіно

Всі види фільмів, про які ви читали : фільми для співробітників, фільми для інвесторів, фільми для клієнтів і багато іншого. Ми знаємо, як це повинно виглядати для телебачення і як для інтернету. Комп'ютерна графіка, цікавий і динамічний відеоряд, музичне оформлення, професійне озвучення - традиційні компоненти цього виду відеопродукції. Стандартний хронометраж: від 10 до 20  хвилин.

Вартість - згідно кошторису (приблизно від 5000 грн. /хвилина готового продукту, в залежності від складності).

All kinds of movies you've read about: movies for employees, movies for investors, movies for customers and much more. We know how it should look for television and for the Internet. Computer graphics, interesting and dynamic video, music, professional sounding - traditional components of this kind of video production. Standard timing: 10 to 20 minutes.

Cost - according to the estimate (from about 4000 UAH / minute of the finished product, depending on the complexity).

Замовити / To order
Pavlik Over Drive for the film “14” 

Музичний кліп / Music video

Зйомка кліпів містить в собі повний цикл робіт від написання сценарію до постпродакшна відзнятого матеріалу. У процесі зйомки ми використовуємо тільки сучасне професійне обладнання, яке спільно з креативом нашої знімальної групи дозволять отримати Вам якісний та сучасний продукт.

Перший етап нашого творчого співробітництва полягає в розробці концепції Вашого музичного відеокліпу. Спільно з нашим режисером Ви обговорюєте всі ключові питання зйомки відеокліпу – від головної ідеї до технічних вимог.

Після того як всі точки дотику знайдені, формується попередній кошторис, внаслідок затвердження якого починається процес із написання сценарію. Після ознайомлення виконавця з готовим сценарієм вносяться правки і формується остаточний кошторис проекту.

Вартість кожного окремого відеокліпу індивідуальна, оскільки залежить від сценарних вимог проекту: складності зйомки, обладнання, яке буде використовуватися, акторів, гримерів, графічних ефектів при монтажі і т.д. Але, в будь-якому випадку, ми з розумінням ставимося до кожного Творця і при нашій зацікавленості завжди готові вкластися у запланований Вами бюджет.

Замовити / To order
The recording of clips includes a complete cycle of work from writing a script to post-production captioned material. In the process of shooting we use only modern professional equipment, which together with the creativity of our crew will allow you to get a high-quality and modern product.
The first stage of our creative collaboration is to develop the concept of your music video. Together with our director, you are discussing all the key issues of video clips - from the main idea to the technical requirements.

After all points of contact are found, a preliminary estimate is formed, as a result of which the script's writing process begins. After familiarizing the artist with a ready-made scenario, corrections are made and the final estimate of the project is formed.


The cost of each individual video clip is individual because it depends on the scenario requirements of the project: the complexity of the shooting, the equipment to be used, actors, make-up artists, graphic effects during installation, etc. But, in any case, we understand each customer and our interest is always ready to invest in the budget you have planned.

Сучасний саунд дизайн - це створення яскравої і насиченої звукової картини в будь-якому візуальному контенті для кіно, TV, радіо або в музиці. 

Це побудова звукових ландшафтів для посилення психологічного впливу на слухача твору.
Саунд дизайн - це запис, створення, перетворення і накладення звукових ефектів і шумів в кіно, в телепрограмах, в анонсах для ТБ і радіо, в озвучуванні відеореклами, анімації або інфографіки.

      Зв'язок з нами / Contact us :

Заповнити форму

Fill in the form

Зачекати, з Вами зв'яжуться наші адміністратори!

Wait, our administrators will contact you!