Створення музичного твору, пісні.

Creating a musical composition, a song.


• Написання мелодійної лінії твору - від 2500 uah 

• Аранжування партій музичних інструментів - від 2500 uah 

• Запис музичних інструментів та вокальних партій - від 250 uah/год*

• Редакція записаного аудіо матеріалу - від 250 uah/год

• Обробка спеціальним програмним забезпеченням та приладами - від 250 uah/год

• Зведення записаного матеріалу - від 250 uah/год

• Остаточний мастеринг музичного твору - від 1000 uah


*робота сессійних музыкантів оговорюється та оплачується окремо

• Writing melodic line of the work - from 2500 uah

• Arrangement of batches of musical instruments - from 2500 uah

• Recording of musical instruments and vocal parties - from 250 uah /h *

• Editing recorded audio content - from 250 uah /hour

• Processing by special software and devices - from 250 uah per hour


• Collection of recorded material - from 250 uah per hour

• Final mastering of a musical composition - from 1000 uah


* the work of session musicians is stipulated and paid separately

Перелік аудіовізуальних творів, ціни та строки.

• Запис акторів та дикторів - від 250 uah                                • Підбір аудіоеффектів - від 200 uah

• Підбір музичного супровіду - від 300 uah                                 • Редакція записаного аудіо матеріалу - від 250 uah

• Обробка спеціальним програмним забезпеченням та приладами - від 250 uah/год   

• Зведення записаного матеріалу - від 250 uah/год

 • Підбір аудіоеффектів та відтворення аудіоатмосфери стрічки - від 250 uah за одну хвилину готового матеріалу 

• Запис акторів та дикторів - від 250 uah/год                          • Підбір музичного супровіду - від 250 uah за одну хвилину готового матеріалу 

• Редакція записаного аудіо матеріалу - від 250 uah/год        • Зведення записаного матеріалу - від 250 uah за одну хвилину готового матеріалу

• Обробка спеціальним програмним забезпеченням та приладами - від 250 uah за одну хвилину готового матеріалу

• Створення музичного аудіосупровіду, пісень, емоціо-ландшафтів, тощо :            ( дивитись - Створення музичного твору, пісні )

• Запис диалогів акторів та закадрового голосу чи іншомовний дубляж                     • Запис аудіо на знімальному майданчіку

• Запис шумового аудіосупровіду (FOLEY FX tracks)                                                           • Відтворення атмосфери сцен стічки

• Створення чі запис інтершумів та пошук FX                                                                • Очіщення звуку зі знімального майданчику

• Редакція записаного аудіо матеріалу                                                                                • Зведення записаного матеріалу

• Обробка матеріалу спеціальним програмним забезпеченням та приладами

Строки виконання робіт для аудіовізуальних творів та супровіду відео оговорюються в кожному окремому віпадку індивідуально.

В роботі над музичними та аудіо творами можливо використання авторських ліцензій на музику, ефекти та семпли, роялті яких сплачує сам замовник.

Всі юридичні суперечкі шодо неправомірного використання музики ефектів та семплів покладаются на сторону замовника.

Terms of work for audiovisual works and video support are specified on a case-by-case basis. In work on musical and audio works, it is possible to use copyright licenses for music, effects and samples, the royalty is paid by the customer himself.


All legal disputes about the unlawful use of music effects and samples are relied on the customer's side.

Щоб замовити послуги
або задати питанния треба :

Заповнити форму

To order services or ask questions:

Зачекати, з Вами зв'яжуться наші адміністратори!

Wait, our administrators will contact you!